2011. augusztus 9., kedd

Az áldás ...

... a hittel, meggyőződéssel hangosan kimondott áldó imádság, a megvalósulásra törekszik. Akit, vagy amit megáldunk megerősödik, megszépül. Aki áldást mond, azon keresztül a Teremtés ereje és fénye nyilvánul meg.

Mint például így:

ÉG SZÜLTE FÖLDET

Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját.

****

POGÁNNAK MARKÁTU’
(„Fölajánlás”)

Hálákat adok Uram Teremtőm,
Ez te szent fölségednek,
Hogy megőriztél, oltalmaztál a mái dicsőséges szent napon,
Kártu’ kárvallástu’ Szerencsétlenségtü’
Hirtelen haláltu’ Kécségbeeséstű’
Pogánnak markátu’
Rossz embernek a szándékátu’ Minden kárvallástu’
Oh Uram Jézus Krisztusom, Szent kezedbe ajánlom Testemet lelkemet
Életemet halálomat
Minden mozdulatomat
Ezt a mostani keves imáccságomat,
Fölajánlom az Úrjézus Krisztusnak az ő kinszenvedéséé’ A Boldogságos Szűz Anyának a hét fájdalmáé’ Édesanyámé’
Édesapámé’
Hetedízönt való nemzeccségemé’
A purgátérimbeli lelkeknek a kiszabadulásé’
Arvákér’
Özvegyekér’
Úton vízen járókér’
Velünk jótevőkér’
Mindenféle szükségünkér’
Magam bűnöm bocsánattyáér’ is, ámen.

Nincsenek megjegyzések: